09 ΜΑΡΤΙOY 2023


Νέο έργο «Οι Χάρτες της Αττικής στην εποχή των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών»

Το νέο έργο του Διπύλου με τίτλο «Οι Χάρτες της Αττικής στην εποχή των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών» έχει πλέον αναρτηθεί. Πρόκειται για μια δίγλωσση ψηφιακή χαρτογραφική πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης που έχει ως αφετηρία το μοναδικό χαρτογραφικό επίτευγμα με τίτλο «Χάρτες της Αττικής» (Karten von Attika) που συνέθεσαν ο ιστορικός-αρχαιολόγος E. Curtius και ο τοπογράφος-χαρτογράφος J. A. Kaupert. Το έργο του Διπύλου μεταφέρει στην ψηφιακή εποχή αυτή την πολύτιμη πηγή πληροφοριών για το φυσικό και πολιτισμικό απόθεμα της Αττικής μέσω των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και της ψηφιακής χαρτογραφίας.

Σύνδεσμος έργου: https://dipylon-kartenvonattika.org/