15 ΜΑΡΤΙOY 2023


Παρουσίαση έργου «Οι Χάρτες της Αττικής στην εποχή των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών», 2023

Το χαρτογραφικό έργο του Διπύλου «Οι Χάρτες της Αττικής στην εποχή των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό την Τετάρτη 15 Μαρτίου, 2023, στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου.

Η παρουσίαση περιλάμβανε ανασκόπηση της ιστορίας της χαρτογράφησης της Αττικής γης κατά τον 19ο αιώνα, ανάλυση της μεθοδολογικής προσέγγισης που ακολουθήθηκε κατά τη μεταφορά του αρχικού έργου στην ψηφιακή του μορφή, ξεκινώντας από τις προκαταρκτικές εργασίες σχεδιασμού μέχρι την υλοποίηση της βάσης δεδομένων, την επεξεργασία των χαρτογραφικών δεδομένων και τη διαδικτυακή χαρτογραφική πλατφόρμα.

Το έργο υλοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, του George Vergottis Memorial Fund, του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και του Loeb Classical Library Foundation.

Σύνδεσμος έργου: https://dipylon-kartenvonattika.org/