12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023


Δημοσίευση στον ειδικό τόμο Geovisualization: Current Trends, Challenges, and Applications του περιοδικού Geographies, Ιούνιος 2023

Το Δίπυλον είχε τη χαρά να συμβάλει με το άρθρο “Geovisualization of Historical Geospatial Data: A Web Mapping Application for the 19th-Century Kaupert’s Maps of Attica” στον ειδικό τόμο Geovisualization: Current Trends, Challenges, and Applications (ημερομηνία δημοσίευσης 12 Ιουνίου 2023) του διεθνούς, ανοιχτής πρόσβασης περιοδικού Geographies που εκδίδεται διαδικτυακά από το MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute).

Το άρθρο διατίθεται ελεύθερα από τον σύνδεσμο του περιοδικού.