21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023


Παρουσίαση έργου «Walk to Plato’s Academy», 2023

Το έργο του Διπύλου «Walk to Plato’s Academy» παρουσιάστηκε το Σάββατο 21 Οκτωβρίου στο forum «Ερευνητικοί Διάλογοι» του 2ου Επιστημονικού Συνεδρίου: Συμμετοχικός Σχεδιασμός: «Κατανοώντας και αλλάζοντας την πόλη», που διοργάνωσε η διεπιστημονική ερευνητική κοινότητα Participatory LAB στο χώρο της Πλύφας στην Αθήνα.

Η παρουσίαση εστίασε στη σημασία της ανάδειξης των αφανών αρχαιοτήτων και στη σχέση τους με το αστικό τοπίο μέσω αναπαραστάσεων επαυξημένης πραγματικότητας. Η συζήτηση που ακολούθησε τις παρουσιάσεις της συνεδρίας εμβάθυνε σε θέματα σχετικά με τη σύνδεση καλλιτεχνικών και συμμετοχικών πρακτικών στο δημόσιο χώρο.