20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023


Συνεργασία Διπύλου-DAI

Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ Διπύλου και Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου ενσωματώθηκαν στο webGIS του Διπύλου «Οι Χάρτες της Αττικής στην εποχή των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών» οι θέσεις εύρεσης των οστράκων από τη συλλογή του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου.

Οι Χάρτες της Αττικής των J. A. Kaupert και E. Curtius αποτέλεσαν το κατάλληλο υπόβαθρο για έρευνες σχετικά με την τοπογραφία της Αττικής για δεκαετίες. Με βάση τους Χάρτες πραγματοποιήθηκε και η συγκεκριμένη συλλογή οστράκων που φυλάσσεται στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο.

Για να εξερευνήσετε τις θέσεις πλοηγηθείτε στο webGIS του έργου, ανοίξτε την καρτέλα «Χαρτογραφικά Επίπεδα» και ενεργοποιήστε το επίπεδο «ΓΑΙ συλλογή οστράκων». Επιλέγοντας μία θέση, σας δίνεται η δυνατότητα να μεταφερθείτε στη βάση δεδομένων του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου για περισσότερες πληροφορίες.

Στη φωτογραφία φαίνεται ο οικισμός της Κηφισιάς, στα νοτιοδυτικά του οποίου στέκει από την εποχή εκείνη έως και σήμερα (ανακαινισμένο) το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής. Στη συγκεκριμένη θέση έχουν εντοπιστεί όστρακα της εν λόγω συλλογής. Δείτε περισσότερα στον χάρτη: https://dipylon-kartenvonattika.org/webgis/sign/726