10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024


Παρουσίαση στο θερινό τμήμα των φοιτητών αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αυστραλίας, 2024

Την Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου, το Δίπυλον συμμετείχε στο θερινό τμήμα των φοιτητών αρχιτεκτονικής από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αυστραλίας.

Η παρουσίαση περιλάμβανε επιλεγμένα χαρτογραφικά έργα του Διπύλου, εστιάζοντας στη σχέση της αρχαιολογίας με τον αστικό σχεδιασμό. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο έργο «Χαρτογραφώντας τις Αρχαιότητες των Αθηνών» αναδείξαμε τους τρόπους με τον οποίους το ανασκαφικό τοπίο μεταμορφώνει τον ιστό της σύγχρονης πόλης.

Ελπίζουμε πως η αρχαία τοπογραφία της Αθήνας θα εμπνεύσει και θα καθοδηγήσει τους φοιτητές κατά την παραμονή τους στην πόλη μας.