24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024


Παρουσίαση στο μάθημα «Αειφόρος Ανάπτυξη για ψηφιακές πόλεις» του ΠΜΣ Ψηφιακός Πολιτισμός, 2024

Το Δίπυλον συμμετείχε για τρίτη συνεχή χρονιά στο μάθημα «Αειφόρος Ανάπτυξη για ψηφιακές πόλεις» του ΠΜΣ Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT & Προηγμένες Τεχνολογίες (Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς). Είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε όλα τα έργα του Διπύλου και να μοιραστούμε ιδέες, τεχνογνωσία και προβληματισμούς με φοιτητές που προέρχονται από διαφορετικά μεταξύ τους γνωστικά πεδία, όπως είναι η Αρχαιολογία, η Πληροφορική και η Αρχιτεκτονική.