16 Δεκεμβρίου, 2016

Ιστορική Χαρτογραφία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)

Το Δίπυλον κάτω από την αιγίδα του ελληνικού παραρτήματος του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Εφαρμογές Πληροφορικής και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία» (CAA-GR) και με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Γεωφυσικής – Δορυφορικής […]