ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ NEA

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018


Δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος αποδέχτηκε το αίτημα του Διπύλου και ενέκρινε δωρεά για την χρηματοδότηση δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διάσωση και διάδοση μεγάλου μέρους του άγνωστου αρχαιολογικού πλούτου της Αθήνας.

Σε πρώτη φάση θα συγκεντρώσουμε και θα καταγράψουμε λεπτομερώς σε βάση δεδομένων το σύνολο των δημοσιευμένων αρχαιολογικών καταλοίπων που έχουν αποκαλυφθεί σε σωστικές ανασκαφικές επεμβάσεις στην Αθήνα από το 19ο αι. και εξής. Με τη δυνατότητα συνδυαστικής απεικόνισης περιγραφικών, χωρικών και χρονολογικών δεδομένων μέσω της χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και συναφών διαδικτυακών τεχνολογιών (web-mapping), τα αρχαιολογικά κατάλοιπα θα ενταχθούν για πρώτη φορά σε ενιαίο χαρτογραφικό περιβάλλον, γεγονός που θα διευκολύνει την αποκατάσταση της νοηματικής τους συνάφειας στον χώρο.

Η πλατφόρμα θα επιτρέπει τη σύνθετη αναζήτηση πληροφορίας για τα αρχαιολογικά κατάλοιπα που θα εμφανίζονται στον ψηφιακό χάρτη, με βάση τον τύπο και τη χρονολόγηση (π.χ. ελληνιστικές οικίες ή ρωμαϊκά λουτρά). Παράλληλα θα γίνεται παραπομπή σε πρωτογενείς δημοσιευμένες και αρχειακές πηγές. Η μελέτη θα καλύψει διαχρονικά μια περιοχή έκτασης περίπου 5.900 στρεμμάτων εντός και εκτός του Θεμιστόκλειου τείχους, και η προβλεπόμενη διάρκεια του έργου είναι 18 μήνες. Το περιεχόμενο της πλατφόρμας θα είναι δίγλωσσο (ελληνικά-αγγλικά) και θα διατεθεί δημόσια για χρήση τόσο από τους ειδικούς μελετητές όσο και το ευρύ κοινό.