ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

8 MAIOY - 5 IOYNIOY 2019


«Οι αρχαιότητες στους Δυτικούς Λόφους των Αθηνών» με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

Σε συνεργασία με τον Συνεταιρισμό Εργαζομένων commonspace, το Δίπυλον πραγματοποίησε και φέτος εκπαιδευτικό σεμινάριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Με θέμα το τελευταίο έργο του Διπύλου, Δυτικοί Λόφοι των Αθηνών (Athens Western Hills), το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από τις 8 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου 2019 με την υποστήριξη του ελληνικού παραρτήματος του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Εφαρμογές Πληροφορικής και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία» (CAA-GR) καθώς και του Εργαστηρίου Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.).

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, ιστορικοί, αρχαιολόγοι και μηχανικοί είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη χρήση του λογισμικού GIS ανοιχτού κώδικα (QGIS) καθώς και με τις βασικές έννοιες και εφαρμογές της ψηφιακής ιστορικής χαρτογραφίας. Με την ολοκλήρωσή του, μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν αυτόνομα ένα γεω-αρχαιολογικό ερώτημα του ενδιαφέροντός τους.