ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021


Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο 8th EUGEO Congress on the Geography of Europe, 2021

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνέδριου 8th EUGEO Congress on the Geography of Europe που διοργανώθηκε 28 Ιουνίου -1 Ιουλίου στην Πράγα, με τίτλο Sustainable geographies in the heart of Europe, το Δίπυλον με την ομάδα MINERVA (πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2) οργάνωσε σε εικονικό περιβάλλον τη συνεδρία A MOOC for teaching geotechnologies for cultural heritage in higher education contexts. Πρόεδρος συνεδρίας: Καθηγήτρια Margherita Azzari (University of Florence, UNIFI), Δρ. Μαρία Πηγάκη. Εισήγηση για το έργο MINERVA: Εύη Σέμπου.