ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ NEA

20 ΜΑΪΟΥ 2022


Εντατικό πρόγραμμα μεθοδολογιών διδασκαλίας και αξιοποίησης διδακτικών πόρων, πρόγραμμα Erasmus+ MINERVA

Για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού προγράμματος MINERVA: Mapping Cultural Heritage. Geosciences Value in Higher Education, η ομάδα του Διπύλου συμμετείχε στο εντατικό πρόγραμμα περί μεθοδολογιών διδασκαλίας και αξιοποίησης διδακτικών πόρων που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας μεταξύ 16 και 19 Μαΐου 2022.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την επισκόπηση του έργου εστιάζοντας στην παρουσίαση του δεύτερου παραδοτέου (IO2), το οποίο αποτελεί μία εκπαιδευτική εργαλειοθήκη διδακτικών μεθοδολογιών και εφαρμογών σε διαδικτυακό περιβάλλον. Τις επόμενες ημέρες, η ομάδα του έργου MINERVA πραγματοποίησε μια σειρά εργαστηρίων βασισμένων σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές περιπτώσεις εφαρμογών των Γεωεπιστημών στη διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΠΚ), συγκεντρώνοντας έτσι κρίσιμες παρατηρήσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των διδακτικών προσεγγίσεων.

Tο Δίπυλον παρουσίασε την webGIS πλατφόρμα «Δυτικοί Λόφοι Αθηνών» που επιλέχθηκε ως ενδεικτική ευρωπαϊκή περίπτωση μελέτης εφαρμογών των Γεωεπιστημών στην Πολιτιστική Κληρονομιά. Το έργο αποτελεί διδακτική ενότητα του παραδοτέου με τίτλο «Διδακτικές μέθοδοι και εφαρμογές των Γεωεπιστημών στην Πολιτιστική Κληρονομιά».

Η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOC), τα οποία θα αποτελέσουν το επόμενο παραδοτέο του έργου (ΙΟ3).