26 ΙΑΝΟΥΑΡΙOY 2023


Εργαστήριο “Gazetteer­ing Pau­sa­nias: Athens and Be­yond” στο Σουηδικό Ινστιτούτο

Παρευρεθήκαμε στο εργαστήριο “Gazetteer­ing Pau­sa­nias: Athens and Be­yond” που συνδιοργανώθηκε στις 26 Ιανουαρίου από το Swedish Institute at Athens και το Digital Periegesis Project του πανεπιστημίου της Uppsala.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε το εν εξελίξει έργο “Digital Periegesis Project”, το οποίο έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός γεωγραφικού λεξικού ανοιχτής πρόσβασης για το έργο του Παυσανία με σημασιολογικούς όρους από ποικίλα αρχεία και λεξικά.

Περισσότερα για το έργο: https://www.periegesis.org/

Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, το Δίπυλον ανέπτυξε έναν νέο ιστότοπο που παρέχει πρόσβαση στο έργο ζωής της αρχαιολόγου Judith Binder, ενισχύοντας έτσι την επέκταση της επισημείωσης και διασύνδεσης του Digital Periegesis Project με άλλα αρχεία και λεξικά!

Επισκεφτείτε τον υπό διαμόρφωση ιστότοπο “The Monuments and Sites of Athens: A Sourcebook”: http://dipylon-judithbindersourcebook.org/