30 ΜΑΡΤΙOY 2023


Παρουσίαση έργου “The Sikyon Excavation project”, 2023

Με τίτλο ανακοίνωσης “Methodology and challenges in geovisualizing excavation data: the case of Sikyon” το Δίπυλον συμμετείχε στη διεθνή ημερίδα “Mapping the Past, Plotting the Future. GIS in Archaeology, maturity & implementation” που διοργανώθηκε από το εργαστήριο AeGIS Athena στη Βρετανική Σχολή Αθηνών στις 30 Μαρτίου, 2023.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το “The Sikyon Excavation project”, μια καινοτόμος webGIS πλατφόρμα που ενσωματώνει τα αποτελέσματα της πολυετούς ανασκαφικής έρευνας στην αρχαία Σικυώνα που διεξάγεται υπό την αιγίδα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και τη διεύθυνση του καθηγητή Γιάννη Λώλου (Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παν. Θεσσαλίας). Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Δίπυλον σε συνεργασία με τον Καθηγητή Γιάννη Λώλο και αφορά στη δημιουργία ενός διαρκώς ανανεούμενου ψηφιακού εργαλείου καταχώρησης, ταξινόμησης και διαχείρισης των δεδομένων της ανασκαφής σε περιβάλλον webGIS.