30 Μαρτίου, 2021

Karten von Attika και GISc

Karten von Attika και GISc: Οι αρχαιότητες και η τοπογραφία της Αττικής στην εποχή των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών.
10 Οκτωβρίου, 2020

Ιστότοπος και Ψηφιακός Χάρτης

Δυτικοί Λόφοι Αθηνών. Συλλογή ιστορικών και χαρτογραφικών δεδομένων για τους Λόφους των Μουσών, την Πνύκα και τις Νύμφες με τη χρήση του GIS.
5 Οκτωβρίου, 2018

Walk the Wall Athens

Walk the Wall Athens. Μια ξεχωριστή περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας με αφορμή τα αρχαία της τείχη.
12 Ιουνίου, 2018

Χαρτογραφώντας τις Αρχαιότητες των Αθηνών

Χαρτογραφώντας τις Αρχαιότητες των Αθηνών. Μια πρωτότυπη διαδικτυακή πλατφόρμα για τη διατήρηση και διάδοση του άγνωστου αρχαιολογικού πλούτου της Αθήνας.
10 Ιουνίου, 2018

Émile Burnouf

Το έργο του Émile Burnouf. Ο Γάλλος αρχαιολόγος μελέτησε την περιοχή των λόφων του Μουσείου, της Πνύκας και των Νυμφών.
7 Μαΐου, 2018

Το έργο ζωής της Judith Binder

Το έργο της Judith Binder. The Monuments and Sites of Athens: A Sourcebook, είναι ένα εργαλείο έρευνας που συγκεντρώνει πλήθος πηγών για την αρχαία αθηναϊκή τοπογραφία.
20 Μαΐου, 2017

Ιστορική Τοπογραφία

Οι Δυτικοί Λόφοι των Αθηνών. Μια συλλογή ιστορικών και χαρτογραφικών δεδομένων για τους Λόφους των Μουσών, την Πνύκα και τις Νύμφες με τη χρήση GIS.
7 Μαΐου, 2017

Δυτικοί Λόφοι Αθηνών

4 Μαΐου, 2017

Επισκόπηση έργου