Ιούλιος 3, 2019

Δημοσίευση στον ειδικό τόμο Studies in Digital Heritage, 2019

Ιούνιος 27, 2019

Δημοσίευση στον ειδικό τόμο Studies in Digital Heritage, 2019

Απρίλιος 2, 2019

Ανακοίνωση στην ημερίδα της Ένωσης Αρχαιολόγων Ελλάδας «Ηώς», 2019

Ιούνιος 6, 2018

Ανακοίνωση στους Αρχαιολογικούς Διαλόγους 2018

Απρίλιος 20, 2018

Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας

Απρίλιος 11, 2018

Συμμετοχή στο συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας

Φεβρουάριος 21, 2018

Συνέδριο για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά στο Σουηδικό Ινστιτούτο

Νοέμβριος 16, 2017
""

Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο Cultural Heritage and New Technologies