Νοέμβριος 19, 2019

Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο Monumental Computations: Digital archaeology of large urban and underground infrastructures, 2019

Νοέμβριος 19, 2019

Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο Monumental Computations: Digital archaeology of large urban and underground infrastructures, 2019

Οκτώβριος 1, 2019

Περιήγηση για το πρόγραμμα Onassis Air (Artists-in-Residence)

Σεπτέμβριος 27, 2019

Περιήγηση για το πρόγραμμα Onassis Air (Artists-in-Residence), 2019

Μάρτιος 27, 2019

Ξενάγηση σε μαθητές σχολείου της Λούτσας

Δεκέμβριος 4, 2018

Ξενάγηση σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Οκτώβριος 23, 2018

Το αρχαιολογικό αφήγημα του Émile Burnouf σε ελληνική μετάφραση

Οκτώβριος 5, 2018

Walk the Wall Athens

Οκτώβριος 2, 2018
Walk the Wall Athens logo

Υποψηφιότητα για τα Παγκόσμια Βραβεία Κορυφής

Σεπτέμβριος 20, 2018
Mobile Excellence Silver Award 2018

Βράβευση του Walk the Wall Athens!

Ιούνιος 6, 2018

Ανακοίνωση στους Αρχαιολογικούς Διαλόγους 2018

Ιούνιος 5, 2018

Ψηφιακή εφαρμογή Walk the Wall Athens