Οκτώβριος 1, 2019

Περιήγηση για το πρόγραμμα Onassis Air (Artists-in-Residence)

Σεπτέμβριος 27, 2019

Περιήγηση για το πρόγραμμα Onassis Air (Artists-in-Residence), 2019

Ιούλιος 3, 2019

Δημοσίευση στον ειδικό τόμο Studies in Digital Heritage, 2019

Ιούνιος 27, 2019

Δημοσίευση στον ειδικό τόμο Studies in Digital Heritage, 2019

Ιούνιος 13, 2019

«Οι αρχαιότητες στους Δυτικούς Λόφους των Αθηνών» με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

Απρίλιος 2, 2019

Ανακοίνωση στην ημερίδα της Ένωσης Αρχαιολόγων Ελλάδας «Ηώς», 2019

Δεκέμβριος 19, 2018

Νέο έργο ΔΥΤΙΚΟΙ ΛΟΦΟΙ ΑΘΗΝΩΝ

Δεκέμβριος 10, 2018

Το έργο της J. Binder διαθέσιμο από το Δίπυλον

Ιούλιος 3, 2018

Νέοι χάρτες της Αθήνας από την Ανάβαση

Μάιος 25, 2018

Το Δίπυλον στη Flora Filopappou

Μάιος 23, 2018

Συμμετοχή στους Αρχαιολογικούς Διαλόγους

Μάιος 4, 2018

Συμμετοχή σε επιστημονική συζήτηση στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου