Ιούλιος 3, 2019

Δημοσίευση στον ειδικό τόμο Studies in Digital Heritage, 2019

Ιούνιος 27, 2019

Δημοσίευση στον ειδικό τόμο Studies in Digital Heritage, 2019

Ιούνιος 13, 2019

«Οι αρχαιότητες στους Δυτικούς Λόφους των Αθηνών» με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

Απρίλιος 2, 2019

Ανακοίνωση στην ημερίδα της Ένωσης Αρχαιολόγων Ελλάδας «Ηώς», 2019

Απρίλιος 1, 2019

Σεμινάριο «Οι αρχαιότητες στους Δυτικούς Λόφους των Αθηνών» με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

Φεβρουάριος 8, 2019

Οργάνωση σεμιναρίου GIS στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες υπό την αιγίδα του οργανισμού CAA-GR

Δεκέμβριος 19, 2018

Νέο έργο ΔΥΤΙΚΟΙ ΛΟΦΟΙ ΑΘΗΝΩΝ

Μάιος 18, 2018

Χωρική Ανάλυση Αρχείων Εικόνας

Μάρτιος 22, 2018

Χωρική Ανάλυση Αρχείων Εικόνας – Σεμινάριο

Μάρτιος 6, 2018
""

Χωρική σκέψη στην Αρχαιολογία και την Ιστορία μέσω GIS

Νοέμβριος 29, 2017

Ημερίδα και έκθεση στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

Νοέμβριος 16, 2017
""

Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο Cultural Heritage and New Technologies